Kulcsok

Ingatlanjog

Sziklára építsünk, ne fövényre!

Miben segíthetek, ha ingatlanról van szó?

 • ingatlanra vonatkozó okiratok (pl.: adásvételi, ajándékozási, bérleti, tartási és életjáradéki szerződések, illetve egyéb nyilatkozatok) szerkesztése és ellenjegyzése – hitel- és/vagy CSOK-igénylés esetén a folyósító bankkal együttműködve
 • az ingatlan jogi helyzetének és az esetleges kockázatoknak előzetes elemzése
 • jogi képviselet a földhivatal és egyéb hatóságok előtt (pl. tulajdonjog-bejegyzés, épületfeltüntetés, -kiemelés, telekalakítás)
 • adó- és illetékszabályokról tájékoztatás (NAV előtti képviselet - illetékkiszabás, -kedvezmény)
 • más által készített okiratok véleményezése – az okiratszerkesztő kollégával együttműködve a szerződés tartalmának kialakítása
 • ingatlan tehermentesítésében történő közreműködés (jelzálogjog, végrehajtási jog, vételi jog törlése)
 • társasház alapítása és már működő társasház alapító okiratának módosítása
 • az ingatlan tulajdoni lapjának, térképmásolatának beszerzése
 • jogi tanácsadás

Öröklési jog

Mert nem mindegy, hogy mi marad(t) hátra

Pitypang a reggeli harmatban

A Polgári Törvénykönyv részletesen leírja, hogy ki, mit, milyen arányban örökölhet az örökhagyó után. Ha valaki halála esetére ettől eltérően szeretne rendelkezni, vagyis meghatározná, hogy hagyatékából ki és milyen feltételekkel vagy éppen ki ne részesüljön, úgy azt megteheti pl. végrendelet formájában. A részesedés tartási kötelezettség teljesítéséhez is köthető (öröklési szerződés), azonban az örökhagyó és a leendő örökösök egymással is megállapodhatnak előre (lemondás). A törvény a végintézkedések tartalmára és formájára nézve rendkívül szigorú szabályokat ír elő, melyek megsértése a végintézkedés érvénytelenségét eredményezheti, mely esetben szintén a törvényes öröklés rendje érvényesül, érdemes ezért előzetesen ügyvéddel konzultálni, illetve az okirat megszerkesztését ügyvédre bízni. Egy örökösödési vita nagyon hosszúra nyúlhat. Ha lehetőség van rá, jobb megelőzni.

Öröklési és hagyatéki ügyekben az alábbi feladatokat látom el különösen:

 • jogi tanácsadás a törvényes öröklés rendjéről, a várható örökösök köréről, az örökrész mértékéről, az örökösöket illető jogokról és kötelezettségekről
 • jogi tanácsadás a végintézkedések formáiról
 • végrendelet készítése, módosítása, letétbe helyezése
 • öröklési szerződés készítése
 • öröklésről lemondás, öröklést visszautasító nyilatkozat szerkesztése
 • hagyatéki eljárásban történő jogi képviselet ellátása.
Visszaadott gyűrű

Családi jog

Kölcsönös engedmények a béke érdekében

A családi jog területén fokozottan érvényesül az az alapelv, hogy a legjobb megoldás a felek kompromisszumon alapuló megállapodása, mely elsődlegesen hivatott szabályozni a felek kapcsolatát, illetve rendezni az ún. járulékos kérdéseket (szülői felügyelet, gyermektartás, kapcsolattartás, lakáshasználat, házastársi tartás).

Miben segíthetek?

 • Járulékos kérdésekről szóló megállapodás,
 • házassági vagyonjogi szerződés,
 • házastársi közös vagyon megosztásáról szóló szerződés,
 • élettársi közös vagyon megosztásáról szóló szerződés szerkesztése, ellenjegyzése.
 • Megegyezésen alapuló bontóperekben,
 • az Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj iránti eljárásban jogi képviselet ellátása.
 • Tartásdíj nem fizetése esetén végrehajtási eljárás kezdeményezése, illetve abban jogi képviselet ellátása.